Termeni și condiții - FAST FINANCE IFN SA

  ASPECTE JURIDICE

  Acesta este pagina web oficiala a FAST FINANCE IFN SA.

  Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate FAST FINANCE IFN SA

  Cei care acceseaza aceasta pagina au urmatoarele drepturi: explorarea continutului; reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei; copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora; inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre aceasta pagina web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea paginii web FAST FINANCE IFN SA.).

  Persoanele care doresc contractarea unui credit oferit de catre FAST FINANCE IFN SA. trebuie să completeze formularul de pe site sau să se adreseze consultanților FAST FINANCE IFN SA la telefon 021 224 10 20 sau la celelalte telefoane afisate pe site.

  FAST FINANCE IFN SA - in masura si limita prevederilor legale in vigoare - nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații greșite, eronate sau alterate și nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte suportate ca urmare a folosirii datelor din acest site.

  COOKIES

  În mod automat site-ul www.fast-finance.ro si toate paginile noastre web stochează informații de tip cookie

  Ce sunt cookie-urile?

  Cookie-urile sunt fisiere mici sau parti dintr-un fisier salvate pe calculatorul unui utilizator de internet, create si ulterior, citite de catre aplicatia web, care pot contine informatii ce au un caracter personal (cod de identificare al utilizatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate).

  Foarte important este faptul că acestea NU SUNT fișiere de tip malware sau virus și nu influențează cu nimic accesarea altor pagini web sau utilizarea computerului. Ele sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor acelui utilizator. Cu alte cuvinte, cu ajutorul acelor informații, site-urile vă pot face mai ușoară și utilă următoarea vizită pe site. Puteți să acceptați sau să refuzați utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru.

  Tracking Cookie

  Site-urile actuale pot contine „tracking cookie”-uri, care inregistreaza preferintele web ale utilizatorilor, ajutand proprietarii aplicatiilor web sa ofere vizitatorilor acestora un continut adecvat si/sau reclame diferentiate. Browserele web ofera functionalitati care permit utilizatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate. Paginile noastre web folosesc servicii de tracking cookie pentru a personaliza si imbunatati relatia stabilita prin utiliziarea de catre vizitatori a acestui site (ex. pentru accesul rapid la informatiile de interes, optimizarea meniurilor de navigare, etc.).

  Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor borowser-ului tau. Poti bloca utilizarea oricarui cookie din setarile browserului tau. În cazul în care opriți funcționarea cookie-urilor pe computerul dumnevoastră, nu veți putea aplica pentru CREDITUL FULGER. Pentru a putea finaliza contractarea creditului trebuie să ne furnizați informațiile solicitate. Cu toate acestea, informațiile oferite nu vor fi furnizate unei terțe părți decât în scopul creditării.

  Datele colectate sunt informatii statistice generale (inclusiv date demografice cum ar fi de exemplu: genul, varsta, provenienta). Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu paginile si optiunile de navigare ale vizitatorilor pe site. Aceste caracteristici analizate sunt cunoscute ca indicatori de masurare web.

  Continuarea navigarii pe acest site, reprezinta acceptul tau de utilizare a cookie-urilor.

  COPYRIGHT

  Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru FAST FINANCE IFN SA si sunt proprietatea sa exclusiva. FAST FINANCE IFN SA detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site. FAST FINANCE IFN SA. deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului http://vivacredit.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic.

  Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului www.fast-finance.ro, sub sancțiunile prevăzute de lege, precum si reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al FAST FINANCE IFN SA.

  Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal - FAST FINANCE IFN SA, precum si realizarea de link-uri, fara acordul in prealabil din partea bancii, da dreptul unilateral si neechivoc ca FAST FINANCE IFN SA sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, FAST FINANCE IFN SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, strada Lainici nr. 44-46, înregistrată la Reg Com cu J40/14948/2013, CUI 32548576, operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 0022090 din 06/10/2014, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

  Completarea datelor personale pe acest site reprezinta acordul dumneavoastra ca acestea sa intre in baza de date a FAST FINANCE IFN SA si ca aceasta sa prelucreze datele personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

  În scopul desfăşurării activităţii de creditare, FAST FINANCE IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activității companiei, datele dvs. cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, situația familială, economică și financiară, obținute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate;

  În scopul desfasurarii activităților de reclamă, marketing și publicitate, FAST FINANCE IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.

  Trimiterea unei solicitari pe site-ul www.fast-finance.ro reprezinta acordul ca FAST FINANCE IFN SA sa contacteze clientii, direct sau prin partenerii sai contractuali, utilizand datele personale in acest scop, pentru a comunica informatiile solicitate prin intermediul formularelor, pentru a primi materiale de prezentare si pentru realizarea de campanii de vanzari si de marketing, analize si alte activitati similare.

  FAST FINANCE IFN SA are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

  Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați sau să solicitați ulterior, fără justificare si gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către FAST FINANCE IFN SA după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. FAST FINANCE IFN SA va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente. Conform legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, FAST FINANCE IFN SA are obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani.

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatuarele drepturi ce pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către FAST FINANCE IFN SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, strada Lainici nr. 44-46, , întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie (se va atasa cererii o fotocopie lizibilă a actului dumneavoastră de identitate):

  • Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu aceasta sunt sau nu sunt prelucrate de un operator.
  • Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
  • Dreptul de opoziţie: de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

  NOTIFICARI

  Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenție va putea fi transmisă si prin e-mail / SMS, atât Solicitantul / Împrumutatul cât și FAST FINANCE IFN SA declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS între ele.

  Solicitantul / Împrumutatul îşi exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către FAST FINANCE IFN SA în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricarei relatii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail / numarul de telefon indicate de către Solicitant / Împrumutat / FAST FINANCE IFN SA în cadrul aplicaţiei credit online, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale.

  De asemenea, FAST FINANCE IFN SA va afişa informaţii în legătură cu relatiile contractuale cu clientii şi pe pagina website www.fast-finance.ro şi în contul Solicitantului / Împrumutatului generat la această adresă, notificând electronic Solicitantul / Împrumutatul în acest sens prin mesaj e-mail/SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. FAST FINANCE IFN SA nu este obligat să pună la dispoziţia Solicitantului / Imprumutatului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Solicitantul / Împrumutatul solicită în mod expres acest lucru.

  Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată FAST FINANCE IFN SA nu îi va fi opozabilă, FAST FINANCE IFN SA fiind astfel exonerata de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

  CLAUZE FINALE

  Nerespectarea termenilor şi conditiilor prezentate pe site de catre utilizatori, de natura tentativelor de frauda sau orice alta actiune care poate sa aduca prejudicii SC FAST FINANCE IFN SA, pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.

  SC FAST FINANCE IFN SA., ca si proprietar al site-ului www.fast-finance.ro , inclusiv al platformelor de creditare ce se afla in continutul site-ului, cu referire in special dar fara a se limita la CREDITUL FULGER,  nu poate fi responsabil pentru eventualele probleme de ordin tehnic sau de forță majoră care pot apărea în momentul solicitării unui credit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil care nu poate fi evitat și care se referă exemplificativ și nu limitativ la: probleme în crearea sesiunii de aplicare, erori în procesul de aplicare, erori ale tranzacției de verificare a cardului in valoare de 1 (unu) leu, neprimirea e-mail-urilor transmise de platformă si orice alta problema de asemenea natura. Dacă întâmpinați astfel de probleme vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Solicitantul (inclusiv dupa ce a devenit Imprumutat) înţelege ca orice convenţie/contract/intelegere comericiala încheiată între acesta şi SC FAST FINANCE IFN SA prin uzul de catre acesta (Solicitantul/Imprumutat) de fals în declaraţii şi/sau în/de informaţii false sau incomplete pe baza cărora SC FAST FINANCE IFN SA a acceptat întelegerea / convenţia respectivă dar pe care nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiţii daca ar fi cunoscut realitatea, va fi reziliata de drept de către SC FAST FINANCE IFN SA, fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară şi fără aportul instanţelor de judecată.

  Utilizarea și accesul acestui site și a informațiilor conținute reprezintă automat acceptul tuturor termenilor și condițiilor prezentate mai sus. FAST FINANCE IFN SA isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura paginii web in orice moment si fara preaviz.

  Despre Fast Finance

  Fast Finance IFN SA este o societate inscrisa in Registrul General al Institutiilor Financiare Nebancare al Bancii Natioanle a Romaniei sub nr.  RG-PJR-41-110286 / 27.06.2014, autorizata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personale sub nr. 33408/2014, societate Raportor la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, societate Partener in cadrul Biroului de Credit

  Contact

  FAST FINANCE IFN S.A.
  www.fast-finance.ro
  Bucuresti, sector 1, str. Lainici nr. 44-46, etaj 4, apartament 9+10
  Registru BNR: RG-PJR-41-110286/2014 
  Registru ANSPDCP: 33408/2014 
  Copyright © 2015 FAST FINANCE IFN S.A.

  ABOUT SSL CERTIFICATES

  Acest website foloșeste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai buna de navigare și servicii adaptate nevoilor fiecăruia. Detalii